Vilken betydelse har 3PL för webbutikerna?

Trepartslogistik (3PL) har blivit en viktig del av webbutikens leveranskedja. 3PL-företag erbjuder tjänster för att helt eller delvis överta företagens logistik och lagerhållning.

Webbutiken kan låta en 3PL-partner till exempel hantera lager och leveranslistor, samla in, packa och skicka ut produktbeställningar. Webbutiken får tillgång till 3PL-företagets logistiska nätverk för att snabbt och effektivt leverera beställningarna till slutkunden.

 

Webbhandeln förändrar logistiken

Tillväxten inom webbhandeln har förändrat logistikens traditionella arbetsfält. Antalet leveranser har ökat och pressen blir allt större när det gäller snabba leveranser vart som helst i världen. Hela leveranskedjan behöver vara dynamisk för att kunna möta denna utmaning. Branschen befinner sig i ett brytningsskede och förändringarna i omvärlden kräver att tjänsteleverantörerna ständigt tar fram innovationer.

Även lagerhanteringen förändras. Traditionella lager som har planerats för partihandel kanske inte som sådana lämpar sig som webbutikens lagerlösningar.

Kunderna förväntar sig snabba leveranser men är ändå inte redo att betala höga leveranskostnader. Webbutikerna tryggar sin konkurrenskraft genom att utlokalisera logistik och lagerhållning liksom använda sig av multilager för att lägga mindre tid på transporter.

Handbok i lyckad säsongsförsäljning för webbutiksinnehavare

Ladda ned handboken

Hur fungerar 3PL i praktiken?

1.

Kunden beställer en produkt i webbutiken.

2.

Beställningen överförs automatiskt till lagret för att hanteras där.

3.

Lagersaldo uppdateras automatiskt i webbutiken.

4.

Produkten förvaras i det lager som bäst lämpar sig för de behov just den webbutiken har.

5.

Beställningen hanteras och skickas iväg snyggt förpackad.

6.

Kunden väljer leveranssätt och får produkten skickad till sig vart som helst i världen.

De vanligaste orsakerna till att utlokalisera webbutikens lagerhållning och logistik till en 3PL-partner

Det kan vara klokt att själv sköta webbutikens logistik om leveransvolymerna är mycket små eller om webbutiken är i startgroparna. Om webbutiken däremot har en vanlig butik där produkterna också säljs kanske det är möjligt och rentav smart att låta butikslokalen fungera som lagerutrymme.

Att själv sköta logistiken från början till slut tar oundvikligen tid som är bort från andra göromål och utveckling. När leveransvolymerna når en viss nivå blir det vanligen för tungt att på ett effektivt sätt sköta logistiken på egen hand. När logistik och lagerhållning utlokaliseras behöver man inte själv sköta webbutikens grundfunktioner.

 

Webbutiksinnehavarens fem fördelar med 3PL:

 • Om leveransvolymerna är små har webbutiken svårt att förhandla fram konkurrenskraftiga leveransavtal och -priser.
 • Eget lagerutrymme binder kapital och det kan vara utmanande att skaffa extra resurser i samband med säsongsvariationer.
 • En 3PL-partner kan erbjuda många alternativa leveranssätt och webbutiken kan dra nytta av färdigt förhandlade konkurrenskraftiga logistikavtal.
 • 3PL-företaget axlar ansvaret för att vara beredd på säsongsvariationer.
 • Webbutiksinnehavaren får tid att utveckla verksamheten och skapa tillväxt.

När är rätt tid att ulokalisera webbutikens logistik och lagerhållning?

Ladda ned handboken

Termer och begrepp inom logistik

Q: Vad betyder 2PL?

A: Andrapartslogistik innebär att kunden köper enstaka tjänster, såsom varutransport, tullning, lagerhållning, av ett utomstående logistikföretag.

Q: Vad betyder 3PL?

A: Tredjepartslogistik innebär att företaget utlokaliserar en större helhet av tjänster som knyter an till leveranskedjan. 3PL-tjänsteleverantören hanterar kundföretagets materialflöden eller olika funktioner i samband med dem.

Q: Vad betyder 4PL?

A: Fyrtpartslogistik innebär att tjänsteleverantören producerar logistiktjänster i kundens hela leveranskedja, liksom ansvarar för att styra och utveckla kundens logistik.

Q: Vad betyder dropshipping?

A: Dropshipping är en affärsmodell där butiksinnehavaren säljer produkter i sin webbutik medan tillverkaren levererar produkterna direkt till kunden.

Q: Vad betyder reverse logistics?

A: Reverse logistics eller returlogistik handlar om till exempel kundreturer, garanti- och servicetjänster samt materialåtervinning. Produktflödet går från kunden till leverantören.

Hur väljer man rätt 3PL-partner?

Välfungerande och effektiv logistik utgör en stabil grund för webbutikens verksamhet. För att utlokaliseringen ska kännas rätt och riktig är det viktigt att bland tjänsteleverantörerna hitta en partner som webbutiken har förtroende för. Innan en jämförelse av tjänsteleverantörer är det bra att fundera över vad man i första hand vill uppnå genom utlokaliseringen.

Vill webbutiken till exempel:

 • Underlätta försäljningen till den internationella marknaden
 • Effektivera leveranskedjan
 • Spara på kostnaderna
 • Spara tid och resurser

När målet är klart, blir det lättare att jämföra de olika tjänsteleverantörernas alternativ. Olika alternativ ska bedömas med hänsyn till den nuvarande situationen liksom utsikterna för de närmaste åren.

 • Är kapaciteten på ett smidigt sätt skalbar med just den här partnern, både vad gäller prissättning och resurser?
 • Får man en klarare insyn i logistiken men även i kostnaderna?
 • Är prissättningen transparent och förutsägbar?
 • Erbjuds leveranssätt som lämpar sig för just den här webbutikens behov?
 • Erbjuder partnern internationella leveranser, liksom leveranser utanför tullområdet?

Lagerhanteringsprogram

När det gäller utlokalisering av webbutikens logistik och lager är ett lagerhanteringsprogram viktigt eftersom butiksinnehavaren med hjälp av det kan hantera viktiga logistiska funktioner.

När du jämför programvara för lagerhantering försäkra dig åtminstone om följande:
 • Har lagerhanteringsprogrammet skapats för de behov som webbutiken har?
 • Stöder den plattform där din webbutik finns en integration av lagerhanteringsprogrammet?
 • Om plattformen inte stöder en integration av programmet, är 3PL-partnern då redo att ta fram en integrationslösning?
 • Uppstår extra kostnader för en sådan integration?
 • Hurdana rapporter och data kan programmet erbjuda webbutiksinnehavaren?
 • Hjälper programmet butiksinnehavaren att effektivera lagerhantering och öka webbutikens lönsamhet?

Lagerhanteringssystemet myOGO

OGOship har utvecklat lagerhanteringssystemet myOGO enkom för webbutikernas behov. Systemet stöder integrationer med de vanligaste webbutiksplattformarna.

myOGO tar emot uppgifter om produkter och beställningar från webbutiken och för över information om hanterade beställningar till webbutiken. Lagerhanteringsprogrammet visar lagerstatus i realtid. Du kan gratis testa myOGO genom att skapa användarkoder: my.ogoship.com.

myOGO erbjuder en kostnadsfri integration på följande handelsplattformar: Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop, OpenCart MyCashflow och Vilkas. Dessutom är en integration tillgänglig via Flashnode: Prospercart, Clovershop, ZenCart och ViidakkoStore

Vill du ha en demoversion av lagerhanteringssystemet myOGO?

RESERVERA EN DEMOVERSION

OGOship och 3PL-tjänster

Kunder som har valt OGOship till sin 3PL-partner värdesätter bland annat följande saker i våra tjänster:

 • Kostnadsfri start
 • Inga minimigränser för antal beställningar
 • Ingen minimiperiod för avtal
 • Tillgång till multilager
 • Globalt lagernätverk
 • Möjligt att sälja via flera kanaler
 • Produkten kan säljas med flera olika prissättningar
 • Stöder behändiga, färdiga integrationer till de vanligaste webbutiksplattformarna
 • Klara, tydliga och förutsägbara prissättningsmodeller
 • Kundbetjäningens kvalitet

Behöver du ytterligare 10 goda skäl?

Diskutera med vår expert på webbhandel.

KONTAKTA OSS

Bekanta dig med kundberättelser

Case Arktiks

Internationell tillväxt
med OGOship

Utökning till
internationella marknader.

Läs mera

Case Mukama

Fokus på tillväxt
via outsourcing

Supply chain kvalitet och resurshantering möjliggör tillväxt.

Läs mera

INSIKT

Outsourca ditt
lager och logistik

Hur väljer du
en 3PL-partner?

Läs mera