Read 1st

Vi rekommenderar att ni läser igenom dessa instruktioner innan ni börjar använda OGOship´s tjänster. De förklarar det generella i hur ni kommer igång.

Detta är för tillfället på engelska då vårt system är på engelska, om ni behöver hjälp kontakta oss för genomgång.