Skapa en ny "Merchant"

I myOGO är en "Merchant" namnet på er e-handel eller annan lagringsenhet. En användare (inloggning med er e-mail) kan "äga" flera "Merchant" konton och rätten att använda ett "Merchant" kan tilldelas en fler OGOship användare. Ni kan skapa flera "Merchant" konton med samma användarnamn om ni vill ta hand om flera Online butiker eller flera lager vyer. En "Merchant" skapas på  Merchant -sidan genom att klicka  "Lägg till ny"

Information som behövs

När ni skapar en ny "Merchant", vänligen fyll i alla obligatoriska fält, så som Namnet på E-handelsbutiken, Företagsnamn, Företagsadress, kontaktinformation etc. På "Merchant" sidan behöver ni fylla ert företags officiella information och information om avsändaren, och de kan skilja sig från företagets uppgifter. Kom ihåg att alltid spara när ni gjort förändringar! 

API Information

Om ni installerar en integration mot er e-handel, så kan ni behöva API-nyckel för att kunna överföra order till myOGO etc. Dessa kan hittas under "Merchant" inställningar: Merchant ID och Secret token. MyOGO generera automatiskt ett unikt ID och secret token för att öppna integrationen mellan my.ogoship.com och er online butik.Återigen, kom ihåg att spara alla ändringar! 

Fraktsätt

Ni kan aktivera många olika frakt/leveranssätt. You can activate as many delivery / shipping methods as you like. Shipping methods are enabled in myOGO at the Merchant setting page. When you activate shipping methods, they will be available for both the online store integration and when manually editing or adding orders. Remember to link the shipping methods to your online store delivery methods.

Slutligen

Nu är all information du behöver klar! Din "Merchant" saknar dock all produktinformation, som kan importeras till myOGO  Your Merchant still lacks all product information that can be imported to myOGO either through an online store integration or manually by adding products.  Product information can also be imported into the system with the xlsx-import function by using the stock update feature. For more information on these functions, see separate instructions.